Skip to content

Productcategorieën

Disclaimer

De website van – en e-mail verzonden door Marktwinkel.nl, verder Marktwinkel te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden.

Marktwinkel besteedt veel zorg aan de samenstelling van de website en de e-mail berichten, doch garandeert niet dat de inhoud juist en volledig is. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website en e-mail berichten, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens.

Marktwinkel biedt een platform voor adverteerders om goederen of diensten aan te bieden. De adverteerders plaatsen zelf hun advertenties op de website van Marktwinkel. Marktwinkel kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties.

Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Deze links of verwijzingen zijn louter ter informatie opgenomen en Marktwinkel is niet verantwoordelijk voor het onderhoud, de inhoud of de kwaliteit van de producten en/of diensten aldaar aangeboden.

Marktwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Marktwinkel of anderszins gebruikmaakt van deze website, noch is Marktwinkel is aansprakelijk voor informatie en gegevens die door gebruikers van de website via internet worden verzonden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier in verband staat met de website.

Marktwinkel behoudt zich het recht voor deze website en de daarin opgenomen informatie of gegevens onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De website en e-mail berichten van Marktwinkel behelzen generlei aanbod van Marktwinkel aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Marktwinkel tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Marktwinkel, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Marktwinkel ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Marktwinkel.

De website is eigendom van Marktwinkel en is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of kopiëren, verspreiden of opslaan voor commercieel gebruik van de daarin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktwinkel.

Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Marktwinkel in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.